ระบบรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"

ค้นหาข้อมูลของผู้สมัคร

  • รายงานยอดการสมัครเรียน Online
  • รวมทั้งสิ้น 1 คน
  • ชั้นอนุบาล 0 คน
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 0 คน
  • ชั้น ม.1 1 คน
  • ชั้น ม.4 0 คน